• Huế
  • Nhật Ký Một Ngày Vui

    Đó là một ngày đầu tháng 10 nắng đẹp khác thường. Gió hiu hiu, nắng nhẹ và cả tâm hồn của nàng cũng nhẹ tênh. Vào độ này năm ngoái chẳng thể có nắng đẹp thế này bởi Huế đang vào mùa mưa lũ. Mới tuần trước nước sông Hương dâng tràn cả hai bờ […]