• Huế
  • Khu Vườn Tuổi Thơ

    Khu vườn tuổi thơ của tôi không đẹp đẽ và nhiều hoa trái như những khu nhà vườn ở Phú Mộng cách nơi tôi ở không xa. Khu vườn tuổi thơ của tôi là những mảng cây cỏ vá víu có bờ giậu rậm rịt vây quanh. Trong trí nhớ của tôi, khu vườn tuổi […]

  • Chuyện Yêu Thương
  • Về Vườn Xưa

    Về vườn xưa. Khế đã chín vàng trên cành rồi mà Người không còn đây nữa. Không còn ai vui vẻ xách khoèo ra vườn hái khế cho tôi, không còn ai nghe những câu chuyện trên trời dưới đất tôi đem về kể và không còn ai chở tôi đi điền dã mỗi dịp […]