• Chuyện Yêu Thương
  • Về Vườn Xưa

    Về vườn xưa. Khế đã chín vàng trên cành rồi mà Người không còn đây nữa. Không còn ai vui vẻ xách khoèo ra vườn hái khế cho tôi, không còn ai nghe những câu chuyện trên trời dưới đất tôi đem về kể và không còn ai chở tôi đi điền dã mỗi dịp […]