• Lang Thang Đây Đó
  • Ở Trọ Nhà Của Pao

    Người mê du lịch Hà Giang hầu như ai cũng biết đến ngôi nhà này nhưng bằng một cái tên trong phim chứ không phải tên thật của nó. Người ta gọi là “nhà của Pao” bởi ngôi nhà cổ kính này nổi tiếng nhờ được chọn làm bối cảnh chính cho bộ phim Chuyện […]